Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający ( jego pracownicy ) wyrządzi szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność.

Istnieje możliwość rozszerzenia polisy o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości, jak i ruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za mienie powierzone celem przechowania lub wykonania usługi itd.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu, tzw. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej - zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych ubezpieczający wyrządził szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie pokrywa zarówno tzw. czyste straty finansowe (ktoś w winy ubezpieczonego poniósł jakieś wydatki czy stracił przychody), jak i szkody rzeczowe (zniszczenie komuś mienia ) i osobowe (wyrządzenie komuś krzywdy). Ubezpieczeniem tym można na przykład objąć odpowiedzialność cywilną tłumaczy, brokerów walutowych, doradców, konsultantów, informatyków, firmy doradcze, firmy z branży IT, instytucje finansowe etc.

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – różne ustawy nakładają na pewne grupy zawodowe, jak i na określoną wykonywaną działalność obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określają stosowne rozporządzenia Ministra Finansów. Ubezpieczenie to na przykład dotyczy zarządców nieruchomości, architektów, inżynierów budownictwa, biegłych rewidentów itd. Oferujemy również wyższe sumy gwarancyjne aniżeli minimalne ustalone przez określone rozporządzenia (tzw. nadwyżkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).

OC w życiu prywatnym daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach, gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia (zalanie sąsiada, wybicie szyby, złamanie nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku )czy zwierząt domowych (zniszczenie cudzego mienia lub pogryzienie kogoś przez naszego psa) są oni, w myśl przepisów prawa zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. Umowa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.
Dzięki takiemu ubezpieczeniu można czuć się pewnie i bezpiecznie, gdyż bez względu na to jaką szkodę wyrządzimy komuś, to finansowe skutki będą pokryte w ramach zawartej polisy.

W swojej ofercie posiadamy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla rolników : obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a także dobrowolne ubezpieczenia mienia oraz OC w życiu prywatnym.

 

Jeśli posiadasz majątek prywatny bądź firmowy, ubezpiecz się od mogących wystąpić skutków nieoczekiwanych zdarzeń, popełnionych błędów własnych, najbliższych czy też osób współpracujących.

Zapraszamy do kontaktu z nami

tel.32 278 41 90
tel kom.502 074 767

Ubezpieczenia Elżbieta Dyhdalewicz Zabrze

Współpracujemy z

Dane kontaktowe

 

Axioma Dystrybucja sp. z o.o.

 

 ul. Hagera 17, 41-800 Zabrze

 tel. 32 278 41 90

 kom: 502 074 767

 fax: 32 278 41 90

Dojazd

 

Szybki kontakt

 

Informacje o przetwarzaniu danych

Informacje o przetwarzaniu danych

Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Axioma Dystrybucja sp. z o.o., która przetwarza dane uzyskane w związku z zawarciem umowy ubezpieczeniowej i w celu jej wykonania. Dane są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ostatniej czynności przetwarzania albo przez 7 dni, jeżeli nasza oferta nie zostanie przez Panią/Pana zrealizowana w tym terminie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do UODO, cofnięcia zgody na przetwarzanie: listownie na powyższy adres lub mailowo na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© 2021 Axioma Dystrybucja sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ważna informacja

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 9 listopada 2018 roku powstała firma „AXIOMA DYSTRYBUCJA sp. z o.o., w której ofercie znajdziecie Państwo propozycje ubezpieczeń osobowych, majątkowych, komunikacyjnych oraz finansowych. Założycielem spółki jest Elżbieta Dyhdalewicz wraz Synem Sławomirem.

Jest to de facto niewątpliwie przedłużenie dotychczasowej działalności prowadzonej od 2005 roku pod nazwą Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Elżbieta Dyhdalewicz. Atutem mojej firmy jest szeroki zakres usług ubezpieczeniowych proponowanych przez specjalistów w swojej dziedzinie. We wszystkich rodzajach ubezpieczeń służę Państwu w raz ze Współpracownikami pomocą w ich zawieraniu, odnowieniu, aktywnie uczestnicząc w procesie likwidacji szkód, tam, gdzie Państwo oczekują jakiejkolwiek pomocy. Do każdego Klienta i Jego problemów podchodzimy indywidualnie, starając się, by Każdy czuł się pod naszą opieką bezpiecznie, by wiedział, że Jego potrzeby i oczekiwania są dla nas ważne.
Moja firma kieruje swoją ofertę do osób poszukujących profesjonalnej i kompleksowej usługi oraz wysoko wykwalifikowanej kadry. Dla zapewnienia jakości świadczonych usług ubezpieczeniowych starannie dobieram Współpracowników. Chcę w tym miejscu zapewnić, że odczuwalną zmianą dla Państwa będzie podwyższenie jakości obsługi Klientów w zakresie wiedzy merytorycznej i praktycznej, którą stale doskonalimy i pogłębiamy aktywnie uczestnicząc w szkoleniach branżowych.

Pragnę, abyście Państwo kojarzyli firmę „AXIOMA DYSTRYBUCJA sp. z o.o. z ubezpieczeniami i z ludźmi wypróbowanymi, pewnymi, na których można liczyć, mając na względzie dotychczasowe pozytywne doświadczenia we współpracy ze mną i moimi Współpracownikami.

Elżbieta Dyhdalewicz