Ubezpieczenia majątkowe

Nie pozwól losowi zawładnąć swoim życiem

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych ochroną obejmuje ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe.

Ubezpieczyciele w ramach tego ubezpieczenia najczęściej oferują ochronę w zakresie następujących ryzyk: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie lub upadek statku powietrznego, eksplozja, implozja, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg i lód, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, spływ wód po zboczach. Listę ubezpieczonych ryzyk można rozszerzyć o zdarzenia takie jak na przykład: pękania mrozowe, zalanie topniejącą masą śniegu, upadek drzew i masztów, przepięcia, zamach przestępczy, terroryzm, katastrofa budowlana.

Powyższe ubezpieczenie można rozszerzyć o ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu. Do tego zakresu można również dokupić ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych, obejmujące rozbicie, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonych elementów.

Proponujemy zarówno kompleksową ochronę mieszkań oraz domów wraz z ich wyposażeniem, dodatkowymi budynkami lub budowlami znajdującymi się na terenie posesji lub w innej lokalizacji oraz życiem i zdrowiem współmieszkańców, a także zwierząt. Ubezpieczenia zwierząt pokrywają miedzy innymi : koszty wizyty w placówce weterynaryjnej lub pobytu w klinice dla zwierząt, koszt badań, leków, środków opatrunkowych, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych, koszty uśpienia oraz kremacji, opieki nad zwierzęciem w trakcie hospitalizacji właściciela.

Posiadamy do wyboru oferty zawierające ochronę od wszelkich zdarzeń (all risk) oraz na wybranych ryzykach. Elastyczne konstrukcje ubezpieczeń oraz liczne dodatkowe klauzule pozwalają na dopasowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb i preferencji. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) - w przeciwieństwie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, gdzie ochroną objęte są ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe, ubezpieczenie na bazie „all risks” obejmuje ochroną mienie od wszystkich ryzyk za wyjątkiem tych zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone. Ubezpieczenie to stanowi alternatywę w stosunku do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Zajmujemy się także ubezpieczeniem majątku firmowego, każdy przedsiębiorca znajdzie u nas komplet potrzebnych ubezpieczeń . Oprócz ubezpieczenia budynków, budowli, ich wyposażenia, proponujemy ubezpieczenie specjalistyczne maszyn i urządzeń, linii technologicznych, środków finansowych od kradzieży z włamaniem, rabunku, a także w transporcie.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje ochroną wszystkie zdarzenia za wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone. Zaletą tego ubezpieczenia jest objęcie ochroną m.in. szkód wynikłych z błędnej obsługi, wad materiału, czy działania prądu elektrycznego (przepięcia, zwarcia itp.). Ubezpieczenie można rozszerzyć na programy komputerowe, dane oraz zewnętrzne nośniki danych (dyski itp. ). Ubezpieczyciel zwraca koszty wymiany nośników danych oraz koszty ponownego wprowadzenia danych. W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego istnieje możliwość objęcia ochroną sprzętu przenośnego (laptopów, kamer, sprzętu pomiarowego itd. ) poza siedzibą firmy, na przykład od upadku, rabunku czy kradzieży z bagażnika.

Ubezpieczenie utraty zysku (Business Interruption) – pokrywa utracony zysk przedsiębiorstwa oraz koszty stałe jakie przedsiębiorstwo musi ponosić w okresie od momentu powstania szkody aż do odzyskania pełnej sprawności działania. Ubezpieczyciel zwraca wydatki takie jak: koszty wynagrodzeń, czynsze, raty kredytowe, koszty energii etc. Ubezpieczenie to jest uzupełnieniem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń pokrywa szkody powstałe wskutek awarii maszyny wynikającej z przyczyn takich jak: błąd materiałowy, błąd montażowy, wadliwe wykonanie, zwarcie, dostanie się obcego przedmiotu do mechanizmu maszyny. Ubezpieczenie to można rozszerzyć o ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych przeznaczone jest dla inwestorów, głównych wykonawców lub podwykonawców. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową prace kontraktowe oraz mienie stanowiące przedmiot budowy. Ubezpieczenie uwzględnia powstałe szkody materialne wskutek wszelkich niewymienionych z nazwy zdarzeń losowych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczający może zmienić zakres ubezpieczenia poprzez włączenie klauzul dodatkowych w zależności od indywidualnych potrzeb. Ochroną ubezpieczeniową można również objąć: otoczenie terenu budowy, w szczególności istniejące już mienie przedsiębiorcy oraz odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy. Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia budowlanego, maszyn budowlanych, kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, mienie otaczające. Ochrona ubezpieczeniowa trwa od chwili rozpoczęcia robót lub od momentu rozładowania ubezpieczonego mienia na terenie budowy i wygasa z chwilą przekazania obiektu do eksploatacji.

Ubezpieczenie D&O - często nazywane ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, to ubezpieczenie majątkowe, dedykowane w szczególności członkom zarządu, a także innym podmiotom sprawującym funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych. Ubezpieczenie D&O ma na celu zabezpieczenie interesu majątkowego kadry zarządzającej przez udzielenie ochrony na wypadek roszczeń podmiotów trzecich o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek nieprawidłowego działania członków zarządu lub innych osób sprawujących funkcje menedżerskie.

 

Nie pozwól losowi zawładnąć swoim życiem - ubezpiecz swoje mienie, aby zrekompensować ewentualne poniesione straty na okoliczność nieprzewidzianych zdarzeń.

Zapraszamy do kontaktu z nami

tel.32 278 41 90
tel kom.502 074 767

Ubezpieczenia Elżbieta Dyhdalewicz Zabrze

Współpracujemy z

Dane kontaktowe

 

Axioma Dystrybucja sp. z o.o.

 

 ul. Hagera 17, 41-800 Zabrze

 tel. 32 278 41 90

 kom: 502 074 767

 fax: 32 278 41 90

Dojazd

 

Szybki kontakt

 

Informacje o przetwarzaniu danych

Informacje o przetwarzaniu danych

Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Axioma Dystrybucja sp. z o.o., która przetwarza dane uzyskane w związku z zawarciem umowy ubezpieczeniowej i w celu jej wykonania. Dane są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ostatniej czynności przetwarzania albo przez 7 dni, jeżeli nasza oferta nie zostanie przez Panią/Pana zrealizowana w tym terminie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do UODO, cofnięcia zgody na przetwarzanie: listownie na powyższy adres lub mailowo na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© 2021 Axioma Dystrybucja sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ważna informacja

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 9 listopada 2018 roku powstała firma „AXIOMA DYSTRYBUCJA sp. z o.o., w której ofercie znajdziecie Państwo propozycje ubezpieczeń osobowych, majątkowych, komunikacyjnych oraz finansowych. Założycielem spółki jest Elżbieta Dyhdalewicz wraz Synem Sławomirem.

Jest to de facto niewątpliwie przedłużenie dotychczasowej działalności prowadzonej od 2005 roku pod nazwą Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Elżbieta Dyhdalewicz. Atutem mojej firmy jest szeroki zakres usług ubezpieczeniowych proponowanych przez specjalistów w swojej dziedzinie. We wszystkich rodzajach ubezpieczeń służę Państwu w raz ze Współpracownikami pomocą w ich zawieraniu, odnowieniu, aktywnie uczestnicząc w procesie likwidacji szkód, tam, gdzie Państwo oczekują jakiejkolwiek pomocy. Do każdego Klienta i Jego problemów podchodzimy indywidualnie, starając się, by Każdy czuł się pod naszą opieką bezpiecznie, by wiedział, że Jego potrzeby i oczekiwania są dla nas ważne.
Moja firma kieruje swoją ofertę do osób poszukujących profesjonalnej i kompleksowej usługi oraz wysoko wykwalifikowanej kadry. Dla zapewnienia jakości świadczonych usług ubezpieczeniowych starannie dobieram Współpracowników. Chcę w tym miejscu zapewnić, że odczuwalną zmianą dla Państwa będzie podwyższenie jakości obsługi Klientów w zakresie wiedzy merytorycznej i praktycznej, którą stale doskonalimy i pogłębiamy aktywnie uczestnicząc w szkoleniach branżowych.

Pragnę, abyście Państwo kojarzyli firmę „AXIOMA DYSTRYBUCJA sp. z o.o. z ubezpieczeniami i z ludźmi wypróbowanymi, pewnymi, na których można liczyć, mając na względzie dotychczasowe pozytywne doświadczenia we współpracy ze mną i moimi Współpracownikami.

Elżbieta Dyhdalewicz