Ubezpieczenia komunikacyjne

OC, AC i NW

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, tzw. OC komunikacyjne - jest to obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując pojazdem  wyrządzi szkodę. Ubezpieczenie działa także w trakcie postoju pojazdu.

Ubezpieczenie autocasco chroni właściciela pojazdu przed zniszczeniem lub utratą pojazdu/części pojazdu na skutek wymienionych w warunkach zdarzeń losowych (np. zderzenie się pojazdów, uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie, kradzież pojazdu ).

Wysokie ceny ubezpieczeń komunikacyjnych sprawiają, że coraz więcej kierowców poszukuje sposobu na ochronę wypracowanych zniżek. Zamierzają w ten sposób ustrzec się przed podniesieniem wysokości składki w razie szkody w ramach ubezpieczenia OC lub AC. Jedną z takich opcji jest odpłatna forma zwana ochroną zniżek. Ochrona zniżek to rozwiązanie, dzięki któremu ubezpieczający nie straci wypracowanych do tej pory zniżek, mimo że wyrządzi szkodę osobom trzecim podczas prowadzenia pojazdu. Gwarantuje ona utrzymanie zniżek na dotychczasowym poziomie, mimo wystąpienia szkody. Przez ubezpieczyciela taka szkoda jest traktowana jako nieistniejąca, mimo że pokrył wydatki związane z naprawą ubezpieczonego pojazdu. Warto jednak mieć świadomość, że w ofercie gwarancja zachowania zniżki dotyczy wyłącznie pierwszej szkody – kolejne, wyrządzone w tym samym okresie ubezpieczeniowym powodują utratę zniżki, zgodnie z tabelą bonus malus. Osoby korzystające z ubezpieczenia od utraty zniżek powinny pamiętać, że każda wyrządzona przez kierowcę szkoda jest odnotowywana w bazie szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to wyższą polisę OC/AC w przypadku zmiany ubezpieczyciela – pod warunkiem, że bierze on pod uwagę historię ubezpieczeniową z poprzednich lat.

Ubezpieczenie GAP – utraty wartości pojazdu - jest to ubezpieczenie, które zadziała w przypadku wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe (np. kradzież lub zniszczenie samochodu) i pozwoli uzyskać dodatkowe odszkodowanie (oprócz odszkodowania autocasco), które pokryje różnicę (stratę finansową) pomiędzy pierwotną ceną zakupu pojazdu a odszkodowaniem z autocasco (odpowiadającym aktualnej wartości rynkowej). Jest to tzw. GAP fakturowy, dzięki któremu w przypadku szkody całkowitej właściciel pojazdu uzyska środki na sfinansowanie fabrycznie nowego samochodu (odszkodowanie autocasco odszkodowanie GAP). Ubezpieczenie GAP można zawrzeć również przy zakupie używanych pojazdów.
Innym, tańszym wariantem ubezpieczenia GAP jest tzw. GAP indeksowy, gdzie w razie wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe ubezpieczony otrzymuje (oprócz odszkodowania autocasco) dodatkowe świadczenie w wysokości określonego w umowie ubezpieczenia procentu wartości rynkowej pojazdu.

Komunikacyjne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia uzyskanie pieniężnego świadczenia kierowcy i pasażerom, którzy doznają szkody na osobie w związku z ruchem pojazdu ( np. świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu ).

Assistance to ubezpieczenie gwarantujące kierowcy i pasażerom pojazdu pomoc techniczną w razie wypadku drogowego czy kradzieży pojazdu. Niektóre warianty assistance oferują pomoc również w razie awarii pojazdu. Ubezpieczyciel organizuje holowanie, pomoc doraźną na miejscu zdarzenia (drobne naprawy, otwarcie zatrzaśniętych kluczyków), transport, zakwaterowanie, dowóz paliwa. Ubezpieczenie assistance rozszerzyć można również o samochód zastępczy.

Ubezpieczenie autoszyb gwarantuje organizację i pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej szyby oraz koszt jej wymiany. Głównymi zaletami jest szybka i profesjonalna pomoc w dedykowanej sieci wyspecjalizowanych warsztatów, a także brak wpływu na posiadane zniżki ubezpieczenia autocasco, z którego takie usterki można likwidować  posiadając przedmiotowej ochrony. Zielona Karta jest ubezpieczeniem obowiązkowym posiadacza pojazdu mechanicznego w ramach, którego towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej w zdarzeniach związanych z ruchem tych pojazdów na terytorium państw należących do systemu Zielonej Karty, gdzie nie ma ochrony w ramach standardowej umowy OC ( zielona karta obowiązuje w takich krajach, jak: Serbia i Czarnogóra, Ukraina, Białoruś). Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym zapewnia wsparcie w obronie prawnych interesów kierowcy lub właściciela pojazdu w zdarzeniach związanych z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie pomoże w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz odpieraniu roszczeń osób trzecich zarówno w postępowaniu cywilnym, jak  karnym, a także w sporach wynikających z zawartych umów ubezpieczonego pojazdu np. umowy kupna-sprzedaży.

Ubezpieczenie flotowe - oferta adresowana jest w szczególności do klientów korporacyjnych, dotyczy przeważnie dużej liczby pojazdów, choć możliwości ubezpieczenia tego typu można przygotować dla przedsiębiorcy posiadającego minimum pięć pojazdów. Warunki ubezpieczenia i procesy posprzedażowe, jak również cena za ubezpieczenie, zawsze stanowią przedmiot negocjacji. Programy ubezpieczeniowe dla klientów flotowych przygotowywane są zawsze indywidualnie, przy uwzględnieniu zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do wymagań, oczekiwań i sposobu użytkowania danej floty. Dodatkowo zapewniamy klientom gwarancję niezmienności warunków w okresie obowiązywania umowy generalnej . Co istotne, w programach dla flot można zastosować wiele rozwiązań, które z reguły są niedostępne dla klientów indywidualnych. Należy do nich np. możliwość ustalenia dogodnych form i terminów płatności czy wyrównanie okresów ubezpieczenia wszystkich pojazdów we flocie. Możliwe jest też odstąpienie od wybranych wyłączeń wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia . Przy obliczaniu składki w przypadku klientów flotowych firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę wiele czynników, m.in. wartość pojazdów, strukturę wiekową oraz konfigurację floty, a więc to, czy są to samochody osobowe, ciężarowe, sposób użytkowania, etc.

 

Chcesz korzystnie cenowo i zakresowo ubezpieczyć samochód ?

Zapraszamy do kontaktu z nami

tel.32 278 41 90
tel kom.502 074 767

Ubezpieczenia Elżbieta Dyhdalewicz Zabrze

Współpracujemy z

Dane kontaktowe

 

Axioma Dystrybucja sp. z o.o.

 

 ul. Hagera 17, 41-800 Zabrze

 tel. 32 278 41 90

 kom: 502 074 767

 fax: 32 278 41 90

Dojazd

 

Szybki kontakt

 

Informacje o przetwarzaniu danych

Informacje o przetwarzaniu danych

Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Axioma Dystrybucja sp. z o.o., która przetwarza dane uzyskane w związku z zawarciem umowy ubezpieczeniowej i w celu jej wykonania. Dane są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ostatniej czynności przetwarzania albo przez 7 dni, jeżeli nasza oferta nie zostanie przez Panią/Pana zrealizowana w tym terminie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do UODO, cofnięcia zgody na przetwarzanie: listownie na powyższy adres lub mailowo na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© 2021 Axioma Dystrybucja sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ważna informacja

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 9 listopada 2018 roku powstała firma „AXIOMA DYSTRYBUCJA sp. z o.o., w której ofercie znajdziecie Państwo propozycje ubezpieczeń osobowych, majątkowych, komunikacyjnych oraz finansowych. Założycielem spółki jest Elżbieta Dyhdalewicz wraz Synem Sławomirem.

Jest to de facto niewątpliwie przedłużenie dotychczasowej działalności prowadzonej od 2005 roku pod nazwą Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Elżbieta Dyhdalewicz. Atutem mojej firmy jest szeroki zakres usług ubezpieczeniowych proponowanych przez specjalistów w swojej dziedzinie. We wszystkich rodzajach ubezpieczeń służę Państwu w raz ze Współpracownikami pomocą w ich zawieraniu, odnowieniu, aktywnie uczestnicząc w procesie likwidacji szkód, tam, gdzie Państwo oczekują jakiejkolwiek pomocy. Do każdego Klienta i Jego problemów podchodzimy indywidualnie, starając się, by Każdy czuł się pod naszą opieką bezpiecznie, by wiedział, że Jego potrzeby i oczekiwania są dla nas ważne.
Moja firma kieruje swoją ofertę do osób poszukujących profesjonalnej i kompleksowej usługi oraz wysoko wykwalifikowanej kadry. Dla zapewnienia jakości świadczonych usług ubezpieczeniowych starannie dobieram Współpracowników. Chcę w tym miejscu zapewnić, że odczuwalną zmianą dla Państwa będzie podwyższenie jakości obsługi Klientów w zakresie wiedzy merytorycznej i praktycznej, którą stale doskonalimy i pogłębiamy aktywnie uczestnicząc w szkoleniach branżowych.

Pragnę, abyście Państwo kojarzyli firmę „AXIOMA DYSTRYBUCJA sp. z o.o. z ubezpieczeniami i z ludźmi wypróbowanymi, pewnymi, na których można liczyć, mając na względzie dotychczasowe pozytywne doświadczenia we współpracy ze mną i moimi Współpracownikami.

Elżbieta Dyhdalewicz