Ubezpieczenia finansowe

gwarancje finansowe i ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Gwarancja ubezpieczeniowa, to pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji, na wypadek, gdy wykonawca kontraktu nie spełni swoich zobowiązań wobec beneficjenta gwarancji. Zabezpiecza różnego rodzaju kontrakty krajowe i eksportowe, podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa wykonawcy w oczach kontrahenta, pozwala uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych przez wykonawcę, zapewnia niezależność finansową od banków i w odróżnieniu od gwarancji bankowych nie obciąża linii kredytowej przedsiębiorcy, zwalnia wykonawcę ze stosowania innych zabezpieczeń realizacji kontraktu. Daje pewność, że w przypadku naruszenia warunków kontraktu przez wykonawcę, kontrahent otrzyma szybko kwotę stanowiącą zabezpieczenie kontraktu.

Gwarancje kontraktowe są powszechnym sposobem zabezpieczenia realizacji umów. Podmiot zlecający dostarczenie towarów lub wykonanie usługi może żądać wniesienia określonego zabezpieczenia finansowego jeszcze przed podpisaniem umowy, na wypadek, gdyby nie została ona spełniona, nie dochowany został termin jej realizacji czy jakość towaru lub usługi była niezgodna z ustaleniami.

Dla firmy podejmującej się wykonać umowę, oczekiwanie złożenia zabezpieczenia finansowego kontrahentowi może stanowić problem. Po pierwsze, dlatego, że gotówka, którą mógłby inwestować w rozwój własnego przedsiębiorstwa zostaje zablokowana. Po drugie, kilka zleceń jakie firma mogłaby otrzymać w tym samym momencie może spowodować konieczność zsumowania kwot zabezpieczeń, a w przypadku ograniczonych środków finansowych firmy, może wręcz ograniczyć przyjęcie większej ilości zleceń lub uniemożliwić wykonanie zleceń już przyjętych.

Sposobem rozwiązania tej sytuacji jest gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja ubezpieczeniowa to pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji, na wypadek gdy wykonawca kontraktu nie spełni swoich zobowiązań wobec beneficjenta gwarancji.

Gwarancja zapłaty wadium - gwarancja umożliwia przedsiębiorcy uczestnictwo w przetargu bez angażowania własnych pieniędzy. Zastępuje wadium gotówkowe, które należy wpłacić w przypadku udziału w przetargu. Wydając beneficjentowi gwarancję, towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty kwoty w niej wskazanej w przypadku, gdyby przedsiębiorca, który wygrał przetarg odmówił podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób nie wykonał zobowiązań wynikających z przetargu.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu - udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który wygrał przetarg zabezpieczony gwarancją i zobowiązany jest do przedstawienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Gwarancja jest zobowiązaniem towarzystwa ubezpieczeniowego do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał kontrakt i odmówił naprawienia szkody.

Gwarancja zwrotu zaliczki - może być udzielona na wniosek przedsiębiorcy, który zgodnie z umową zawartą z beneficjentem otrzymał zaliczkę na jej realizację. Gwarancja jest zobowiązaniem towarzystwa ubezpieczeniowego do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał umowy i nie zwrócił w wyznaczonym terminie zaliczki.

Gwarancja usunięcia wad i usterek - udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy i stanowi zobowiązanie towarzystwa ubezpieczeniowego do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał wynikające z umowy obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu jej realizacji.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego kierowane jest do firm sprzedających swoje produkty czy usługi z odroczonym terminem płatności. Odszkodowanie wypłacana jest ubezpieczającemu-wierzycielowi z tytułu niezapłaconych należności w przypadku przewlekłej zwłoki lub potwierdzonej niewypłacalności dłużnika. Górną granicą odpowiedzialności towarzystwa jest przyznany dla danego kontrahenta limit kredytowy.

 

Potrzebujesz zabezpieczenia płynności finansowej własnej firmy lub przedsięwzięcia i dotrzymania umów w związku z zawieranymi kontraktami ?

Zapraszamy do kontaktu z nami

tel.32 278 41 90
tel kom.502 074 767

Ubezpieczenia Elżbieta Dyhdalewicz Zabrze

Współpracujemy z

Dane kontaktowe

 

Axioma Dystrybucja sp. z o.o.

 

 ul. Hagera 17, 41-800 Zabrze

 tel. 32 278 41 90

 kom: 502 074 767

 fax: 32 278 41 90

Dojazd

 

Szybki kontakt

 

Informacje o przetwarzaniu danych

Informacje o przetwarzaniu danych

Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Axioma Dystrybucja sp. z o.o., która przetwarza dane uzyskane w związku z zawarciem umowy ubezpieczeniowej i w celu jej wykonania. Dane są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ostatniej czynności przetwarzania albo przez 7 dni, jeżeli nasza oferta nie zostanie przez Panią/Pana zrealizowana w tym terminie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do UODO, cofnięcia zgody na przetwarzanie: listownie na powyższy adres lub mailowo na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
© 2021 Axioma Dystrybucja sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ważna informacja

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 9 listopada 2018 roku powstała firma „AXIOMA DYSTRYBUCJA sp. z o.o., w której ofercie znajdziecie Państwo propozycje ubezpieczeń osobowych, majątkowych, komunikacyjnych oraz finansowych. Założycielem spółki jest Elżbieta Dyhdalewicz wraz Synem Sławomirem.

Jest to de facto niewątpliwie przedłużenie dotychczasowej działalności prowadzonej od 2005 roku pod nazwą Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Elżbieta Dyhdalewicz. Atutem mojej firmy jest szeroki zakres usług ubezpieczeniowych proponowanych przez specjalistów w swojej dziedzinie. We wszystkich rodzajach ubezpieczeń służę Państwu w raz ze Współpracownikami pomocą w ich zawieraniu, odnowieniu, aktywnie uczestnicząc w procesie likwidacji szkód, tam, gdzie Państwo oczekują jakiejkolwiek pomocy. Do każdego Klienta i Jego problemów podchodzimy indywidualnie, starając się, by Każdy czuł się pod naszą opieką bezpiecznie, by wiedział, że Jego potrzeby i oczekiwania są dla nas ważne.
Moja firma kieruje swoją ofertę do osób poszukujących profesjonalnej i kompleksowej usługi oraz wysoko wykwalifikowanej kadry. Dla zapewnienia jakości świadczonych usług ubezpieczeniowych starannie dobieram Współpracowników. Chcę w tym miejscu zapewnić, że odczuwalną zmianą dla Państwa będzie podwyższenie jakości obsługi Klientów w zakresie wiedzy merytorycznej i praktycznej, którą stale doskonalimy i pogłębiamy aktywnie uczestnicząc w szkoleniach branżowych.

Pragnę, abyście Państwo kojarzyli firmę „AXIOMA DYSTRYBUCJA sp. z o.o. z ubezpieczeniami i z ludźmi wypróbowanymi, pewnymi, na których można liczyć, mając na względzie dotychczasowe pozytywne doświadczenia we współpracy ze mną i moimi Współpracownikami.

Elżbieta Dyhdalewicz